Vibraphon
language
Nyheter
5 nov 2018
17 sept 2018
25 maj 2018
22 mars 2018
5 mars 2018
17 feb 2018
30 nov 2017
6 okt 2017
22 aug 2017
31 maj 2017
20 mars 2017
2016-10-24
2016-10-13
2016-08-05
2016-04-26
2016-04-26
2015-12-28
2015-12-03
2015-11-21
2015-11-11
2015-09-30
2015-09-02
2015-09-02
2015-08-19
2015-07-30
2015-07-29
2015-06-05
2015-06-02
2015-05-21
2015-05-14
2015-04-29
2015-03-16
2015-01-20
2014-12-14
2014-12-05
2014-09-24
2014-08-27
2014-08-18
2014-05-04
2014-02-11
2014-01-13
2013-12-07
2013-12-04
2013-11-17
2013-09-16
2013-08-28
2013-08-28
10 maj 2013
2013-08-01
2013-07-04
2013-06-13
2013-04-08
2013-03-26
2013-03-26
2013-02-08
2013-01-24
2 sept 2012
11 juli 2012
2012-05-30
2012-05-05
2012-05-04
2012-02-09
2012-01-21
2011-08-15
2011-07-15
2011-06-17
2011-06-17
2011-04-18
2010-11-29
2010-10-19
2010-09-21
2010-06-15
2009-08-10
2009-05-19
2009-02-11
2008-10-24
2008-10-17
2008-10-10
PRODUKTER / INSUL

INSUL

Program för ljudisoleringsberäkningar

INSUL är ett program för beräkning av luft- och stegljudsisolering hos konstruktionsdelar utvecklat av Marshall Day Acoustics, Nya Zealand.

Programmet beräknar ljudisoleringen hos:

 • Enkelväggar
 • Dubbelväggar och trippelväggar med många typer av stommar
 • Ljudreduktion vid olika infallsvinklar
 • Sandwichpaneler
 • Korrugerad plåt, även i dubbelkonstruktioner
 • Bjälklag med eller utan nedpendlade undertak
 • Fasader
 • Två- och treglasfönster
 • Porösa absorbenter

Beräkningarna är baserade på analytiska beräkningar som bara behöver enkla indata för konstruktionen. Programmet kan beräkna reduktionstalet i tersband samt det vägda reduktionstalet, Rw och Rw+C50-3150 samt reduktionstalet mot trafikbuller, RAtr

INSUL kan användas för att snabbt studera hur ljudisoleringen påverkas av nya material eller ändringar i konstruktioner. Beräkningarna bygger på de välkända teorierna om elastiska plattor med kompletteringar av Ljunggren som tillåter beräkningar av tjocka plattor. Mer komplicerade konstruktioner beräknas med teorier av Sharp, Cremer m fl. Programmet klarar av att beräkna effekten av valfritt isoleringsmaterial med valfri tjocklek i kaviteten. Olika typer av väggstommar kan hanteras, t ex trästommar, stålstommar, separerade och saxade stommar samt stommar med akustikregel eller vibrationsisolering. Bjälklag med undertak med olika typer av infästningar, t ex nedpendlade punktinfästningar, kan beräknas. Ljudisoleringen hos två- och treglasfönster med valfri glastyp kan beräknas.

INSUL har utvecklats av Marshall Day Acoustics, Nya Zealand, under mer än 15 år till ett lättanvänt verktyg. Genom ständiga jämförelser med labmätningar har noggrannheten kontinuerligt förbättrats till en god nivå för de flesta konstruktioner.

I ett svenskt forskningsprojekt gjordes jämförelser mellan beräkningar med INSUL och mätresultat från 12 olika lab. Resulatet tyder på att Insul kan beräkna ljudisoleringens Rw-värde med ett medelfel på ca 0,5 dB.

INSUL tar hänsyn till effekten av ändliga plattor som är mycket viktig vid låga frekvenser och för små konstruktioner såsom fönster.

INSUL är till stor hjälp för akustiker och produkt-utvecklare, arkitekter och konstruktörer som snabbt vill ta fram konstruktioner som uppfyller ställda krav på ljudisolering.

Stegljudsnivå, Ln,w+C50-3150, kan beräknas för både lätta och tunga bjälklag med eller utan undertak samt med valfri golvbeläggning.

 • Verifierade beräkningsalgoritmer
 • Databas med vanliga material
 • Databas med golvbeläggningar
 • Databaserna är öppna för ändring och komplettering
 • Resultaten kan exporteras till Excel eller Word eller Bastian för vidare analys
 • Modul för sammansatt reduktionstal
 • Fasadisolering
 • Regnexcitering
 • Läckage genom springor
 • Auralisering
 • Svensk version

 
Klicka på bilden för att förstora.

Observera att Insul inte är något konkurrerande program till Bastian, utan att de kompletterar varandra. Insul beräknar ljudisoleringen analytiskt hos en konstruktionsdel utan påverkan av flanktransmission. Bastian däremot bygger på en databas av konstruktionselement, där ljudisoleringen är uppmätt eller beräknad. Bastian beräknar sedan flanktransmissionen. Om den konstruktion du vill analysera saknas i Bastians databas går det utmärkt att göra en beräkning med Insul och på ett enkelt sätt komplettera databasen. Faktum är att många konstruktionsdelar i Bastans databaser är beräknade med Insul.

Insul fungerar med hårdvarulås, hasp-key. Programmet får installeras på obegränsat antal datorer, men nyckeln måste flyttas vid användning. Det finns även en nätverksversion tillgänglig, där Insul och hasp-key installeras på en av datorerna på nätverket. Insul kan sedan köras från alla datorer kopplade till nätverket, ett visst antal samtidiga användare.

Bastian säljs av Simmons Akustik & Utveckling www.bastian.nu

För mer info om Insul se leverantörens hemsida www.insul.co.nz

Ladda ned ett produktblad här

Läs mer om nyheterna i version 9.0 här