Vibraphon
language
Nyheter
17 feb 2018
30 nov 2017
6 okt 2017
22 aug 2017
31 maj 2017
20 mars 2017
2016-10-24
2016-10-13
2016-08-05
2016-04-26
2016-04-26
2015-12-28
2015-12-03
2015-11-21
2015-11-11
2015-09-30
2015-09-02
2015-09-02
2015-08-19
2015-07-30
2015-07-29
2015-06-05
2015-06-02
2015-05-21
2015-05-14
2015-04-29
2015-03-16
2015-01-20
2014-12-14
2014-12-05
2014-09-24
2014-08-27
2014-08-18
2014-05-04
2014-02-11
2014-01-13
2013-12-07
2013-12-04
2013-11-17
2013-09-16
2013-08-28
2013-08-28
10 maj 2013
2013-08-01
2013-07-04
2013-06-13
2013-04-08
2013-03-26
2013-03-26
2013-02-08
2013-01-24
2 sept 2012
11 juli 2012
2012-05-30
2012-05-05
2012-05-04
2012-02-09
2012-01-21
2011-08-15
2011-07-15
2011-06-17
2011-06-17
2011-04-18
2010-11-29
2010-10-19
2010-09-21
2010-06-15
2009-08-10
2009-05-19
2009-02-11
2008-10-24
2008-10-17
2008-10-10
PRODUKTER / RAP-ONE

RAP-ONE 5.0

Program bullerkartläggning inomhus

RAP-ONE från Soft dB i Kanada är en programvara för beräkning av rumsakustik och bullerexponering i arbetsmiljö. RAP-ONE (Room Acoustics Prediction and Occupational Noise Exposure), har utvecklats för att vara ett lättanvänt verktyg för konsulter och miljöansvariga mm.

RAP-ONE beräknar snabbt och noggrant ljudnivån i varje position i ett rum och dessutom varje ljudkällas bidrag i positionen samt bullerdosen som belastar medarbetaren.

IndustribullerAlltför ofta utförs bullerdämpande åtgärder utan att de ger önskad effekt. Med RAP-ONE kan man undvika detta eftersom programmet utvärderar effektiviteten hos olika kombinationer av åtgärder redan innan de är utförda. Frågor som RAP-ONE besvarar är:

 • Hur mycket ökar ljudnvån om jag installerar ännu en maskin?
 • Hur påverkar den nya maskinen bullerdosen hos personalen?
 • Hur mycket sänks ljudnivån om man installerar en ljuddämpare på maskinen eller monterar ljud- absorbenter i taket?
 • Hur kan jag veta att mina bullerdämpande åtgärder är de mest kostnadseffektiva åtgärderna?

Utvärderingen av effektiviteten hos olika åtgärder är enkel: Ange den akustiska åtgärden med verktygen “Absorbing Panel” eller “Acoustic Barrier” och klicka på “Calculate Noise Map”. Rummets bullerkarta visar nu hur ljudnivån påverkas av åtgärden. På liknande sätt kan man studera rummets olika bullerkällor, t ex montera ljuddämpare.

Rumsakustik • RAP-ONE kan användas till att förbättra akustiken i alla typer av lokaler.
 • RAP-ONE kan enkelt och noggrant beräkna ljudnivåfördelningen i ett rum och ljudbidraget från de olika ljudkällorna i varje punkt.
 • RAP-ONE kan beräkna efterklangstiden i en lokal.
 • RAP-ONE används t ex för att förbättra akustiken i teatrar och t ex för att identifiera de mest effektiva åtgärderna för bullrande installationer.

Andra användningsområden:
RAP-ONE kan även användas för andra applikationer gällande akustik. T ex har RAP-ONE använts vid designen av BMW 3 series.

Från version 5.0 fungerar RAP-ONE med hårdvarulås.

Nyheter i version 5.0

 • Skärmberäkning med uppdaterad diffraktionsmodell.
 • Möjlighet att hantera lutande golv och tak.
 • Upp till 6 absorberande ytor på varje vägg och i taket.

För mer information se leverantörens websida www.softdb.com

Ladda ned ett produktblad här

Se instruktionsfilmer på Youtube:

How to build a room

How to place absorbing panel

How to add acoustical barrier

Calculate Noise Map

Experimental Noise Map